About me | Tietoa minusta

I am a multi-skilled EU project professional with 10+ years of experience and an extensive track record of successfully managing complex projects in different contexts. My professional background covers a whole spectrum from EU projects; locally implemented regional policy projects, wider European emergency response capacity development and longer-term public sector capacity building programmes. Since 2008, progressively developing my career from an admin support function towards where I stand today, has equipped me with an unbeatable amount of knowledge regarding all the procedures in terms of EU funded projects and initiatives. Over the years, I have done projects e.g. in the EU's Eastern Partnership countries, the Balkans, and several countries in Asia. I have also served EU's civilian Common Security and Defence Policy missions in Afghanistan and Palestine, including being responsible to lead their Programme Management Capabilities. Complementing my experience, I have a solid educational background including e.g. MBA in Project Management. As an individual highly believing in lifelong learning, to further expand my analytical capacity and ability to critically and strategically handle the complexities of current European challenges, I am currently completing a mid-career Executive MSc in European Studies. For more details about my professional experience, please take a look at my Linkedin profile. With this blog, I want to share my expertise and knowledge by writing about 'hot topics' in project management, but most importantly, to share my passion for making the world of projects better, more competent and efficient!  

Olen monitaitoinen EU-projektiammattilainen, jolla on yli 10 vuoden kokemus ja laaja kokemus monimutkaisten projektien onnistuneesta hallinnasta, välillä haastavissakin toimintaympäristöissä. Taustani kattaa laajan kirjon erilaisia projekteja, aina paikallisesti toteutetuista aluepoliittisista toimenpiteistä laajempiin eurooppalaisten hätätilannevalmiuksien parantamistoimiin ja julkisen sektorin pitkän aikavälin kehittämisohjelmiin eri maissa. Olen eri rooleissa osallistunut projektien toteutukseen mm. EU:n itäisen kumppanuuden maissa, Balkanilla ja useissa Aasian maissa. Olen myös palvellut unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan siviilioperaatioissa Afganistanissa ja Palestiinassa, vastaten muun muassa näiden projektitoimistojen johtamisesta. Laajaa kokemustani täydentää jatkuva alan opiskelu. Olen suorittanut mm. ylemmän korkeakoulututkinnon projektijohtamisen koulutusohjelmassa, ja koska omassa elämässäni, tällä hetkellä ammatillisen kehittymisen haasteita tarjoavat Euroopantutkimuksen opinnot Göteborgin yliopistossa. Enemmän lisätietoja työ- ja koulutushistoriastani löytyy Linkedin-profiilstani. Toivon, että tämän blogin avulla pystyn jakamaan asiantuntemustani ja tuoda esille projektitoiminnan ajankohtaisia asioita, mutta ennen kaikkea keskittyen aiheisiin jotka kytkeytyvät intohimooni tehdä projektimaailmasta entistä parempi, osaavampi ja tehokkaampi!